Privacy Statement

Dit privacybeleid is van toepassing op het sitebezoek van www.computerwerken.nl, contact met ComputerWerken op welke manier dan ook en financiële overeenkomsten met ComputerWerken.

Contactgegevens

ComputerWerken, Willem van Linge, Jacob Catskade 117, 1052 DA Amsterdam.

Welke (persoons)gegevens verwerkt ComputerWerken?

ComputerWerken verzamelt contactgegevens zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, email data. Dit om contact te kunnen houden, klantondersteuning, facturen te maken of het bijhouden van de servicebeurten. ComputerWerken zal nooit gegevens delen voor commerciële doeleinden.

Waarom verwerken wij (persoons)gegevens.

ComputerWerken verwerkt (persoons)gegevens om haar diensten te kunnen leveren. ComputerWerken maakt geen gebruik van cookies op de website www.computerwerken.nl. Maar dit geld niet voor links naar andere websites en of vermeldingen op andere websites.

Derde partijen.

ComputerWerken maakt gebruik van derde partijen.  Voor de boekhouding is dat: https://www.offective.nl/. ComputerWerken heeft hier een verwerkingsovereenkomst mee. Voor mail, mail data en data is dit Alphabet Inc. Deze is gecertificeerd onder het EU-US Privacy Shield.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren.

ComputerWerken bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen; voor financiële gegevens 7 jaar, verplichting Belastingdienst. Voor email adres en email data en data is dit onbeperkt, dit voor een betere klanten ondersteuning.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van u persoonsgegevens door ComputerWerken en hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@computerwerken.nl. ComputerWerken wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen.
ComputerWerken neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@computerwerken.nl